เกี่ยวกับเรา

about2

“จอมไทยอาซาฮี”


บริษัท จอมไทยอาซาฮี จำกัด เดิมชื่อ บริษัท จอมไทย ออโต้พารท์ จำกัด เข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2527 เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นบริษัท ขนาดเล็ก ที่เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างภาคภูมิตลอดมา ปัจจุบันบริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ สเตอร์ (SPROCKET) โซ่ (CHAIN) ที่มีความละเอียดสูงและมีคุณภาพได้ มาตรฐานเป็นเยี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการ ค้า “พระอาทิตย์”

ปัจจุบัน โรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18/9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 บนพื้นที่ 89,600 ตรม ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน 1200 ตรม. พื้นที่ประกอบสายการผลิต 30,000 ตรม. คลังสินค้า 6,400 ตรม. และอื่นๆ อีกกว่า 52,000 ตรม. ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และมีบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 600 คน

กว่า 30 ปี แห่งการเติบโต ในตลาดผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ บริษัทฯยึดถือปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key of Success) คือการใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยราคาที่เหมาะสม เรายังคงยืนยันที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิมในการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเราต่อไป

about1

about2

about3

JT_Steel